MEDICINSKI CENTER GORJANC
Trg 32, Prevalje 02 82 40 660 info@gorjanc.si

Strokovna javnost

Izvajanje pripravništva za zobozdravnike - doktorje dentalne medicine

Na podlagi 22. Člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3) in 6. Člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne zdravstvene organizacije za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 110/2000) in na osnovi SKLEPA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE (Št.: 165-49/2007-2) je MEDICINSKI CENTER GORJANC uradno pooblaščen za izvajanje programa pripravništva doktorjev dentalne medicine iz področja oralna kirurgija.

Dovoljenje najdete na tej strani Zdravniške zbornice Slovenije.
Pisno vlogo naj kandidati za  izvajanje pripravništva  za zobozdravnike z osebno biografijo pošljejo na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Izvajanje pripravništva za srednje medicinske sestre

Pisno vlogo naj kandidati za izvajanje pripravništva za srednje medicinske sestre z osebno biografijo pošljejo na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strokovni tečaji, delavnice in kongresi

Specialisti MEDICINSKEGA CENTRA GORJANC  redno organiziramo in sodelujemo na tečajih in kongresih  v Sloveniji in tujini.
Za zobozdravnike in zobotehnike nudimo strokovna izobraževanja, tečaje, delavnice  in kongrese s področja sodobne estetske stomatologije, implantološke protetike, oralne kirurgije  in implantologije.
Za informacije pišite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pokličite: 040 577 112.