MEDICINSKI CENTER GORJANC
Trg 32, Prevalje 02 82 40 660 info@gorjanc.si

Po pogodbi z ZZZS

Zavod MEDICINSKI CENTER GORJANC je v Občini Prevalje pogodbeni izvajalec ja zobozdravstvo odraslih in za zobozdravstvo otrok in mladine ter preventivno zobozdravstvo. Storitve po pogodbi z ZZZS se izvajajo na lokaciji Prevalje.

Sklenjene ima pogodbe z vsemi slovenskimi zdravstvenimi zavarovalnicami:

Naročanje pacientov za storitve iz zdravstvenega zavarovanja poteka na v celotnem času urnika pri posameznem izvajalcu.

Informacije o delovnem času za storitve po pogodbi z ZZZS najdete tukaj.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama: Janez GORJANC, dr.dent.med., spec. oralni kirurg